Du học sinh người nước ngoài theo diện học bổng Chính phủ nghĩa là gì?

- Là chế độ học bổng như thế nào?
- Cách thức đăng ký như thế nào?
- Muốn biết chi tiết về kỳ thi tuyển

Trước hết hãy nắm những thông tin sau!

Điểm cần
lưu ý:

Vui lòng liên hệ với các trường học của Nhật Bản hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản về các thủ tục đối với du học sinh người nước ngoài theo diện học bổng Chính phủ. Đăng ký miễn phí. Lưu ý rằng Chính phủ Nhật Bản không có bất cứ mối quan hệ nào với các cá nhân, tổ chức yêu cầu nộp tiền bảo đảm, phí hoa hồng, v.v…

Phỏng vấn du học sinh

Tổng hợp ý kiến của du học sinh, OB, doanh nghiệp, và những người có liên quan trong trường đại học

Đến Phỏng vấn du học sinh

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) khi du học tại Nhật bản

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp trước khi du học, trong khi du học, và sau khi về nước.

Đến Những câu hỏi thường gặp khi du học tại Nhật Bản

Một khi bạn bắt đầu suy nghĩ về du học Nhật Bản

- Sự hấp dẫn của du học Nhật Bản
- Các vấn đề về đời sống và trường học Nhật Bản
- Hãy bắt đầu từ việc thu thập những thông tin cơ bản

Đến trang web cổng thông tin du học Nhật Bản do JASSO quản lý

Global30

Chế độ học bổng khác

- Còn có học bổng nào khác?
- Cách thức làm thủ tục như thế nào?
- Nên bắt đầu từ việc gì?

Đừng dễ dàng bỏ cuộc! Vẫn còn nhiều cơ hội khác dành cho bạn!

Đến trang web của JASSO

Đại học có thể học bằng tiếng Anh

Đến Bảng danh sách các khóa học (Trang web JASSO)

Đến Bảng danh sách các khóa học sau đại học (Trang web JASSO)