"แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น" เป็นโฮมเพจที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น
สําหรับท่านที่ประสงค์จะศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ท่านที่กําลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น ท่านที่เคย
ไปศึกษาและกลับประเทศแล้ว เสนอข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี เชิญเข้าเยี่ยมชมให้ได้
การศึกษาต่อในญี่ปุ่น
การเลือกโรงเรียน
ประเภทของนักศึกษา
ขั้นตอนการขอวีซ่า
การเข้าเรียนในโรงเรียนภาษา
สิ่งจำเป็นในการดําเนินชีวิตในญี่ปุ่น
บันทึกประสบการณ์

ข้อมูลกิจกรรม
การช่วยเหลือจากองค์การ
ส่วนท้องถิ่น
การหางานพิเศษ
การหางานหลังสําเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า
รายชื่อสมาคมศิษย์เก่า
แนะนําสมาคมศิษย์เก่า
ข่าวสารและกิจกรรม
ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า
สถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่น
ประจําประเทศไทย
Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

คำถามหรือความเห็น
(ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเท่านั้น)
What's New About This Page About Japan Site Map F.A.Q. Links Link Us Japanese English Chinese Korean